Vaihe 1/3

Tällä lomakkeella voit lisätä karttaan oman äänityksesi mp3-tiedostona, siihen liittyvän kuvan ja kirjallisen kuvailun. Äänitiedostot arkistoidaan Tampereen yliopiston Kansanperinteen arkistoon kartan ylläpidon päätyttyä.

Siirrä ensin karttamerkki kohtaan, jossa äänitys on tehty. Jos haluat vain osoittaa vain suurpiirteisen paikan, voit valita osoitteeksi jonkin lähialueen osoitteen.

Nyt valitun paikan osoite: