Vaihe 1/3

Tällä lomakkeella voit lisätä oman äänimaisemaäänityksesi mp3-tiedostona, siihen liittyvän kuvan ja kirjallisen kuvailun karttaan. Äänitiedostot arkistoidaan Tampereen yliopiston Kansanperinteen arkistoon keruun päätyttyä.

Siirrä ensin karttamerkki kohtaan, jossa äänitys on tehty. Jos haluat vain osoittaa vain suurpiirteisen paikan, voit valita osoitteeksi jonkin lähialueen osoitteen.

Nyt valitun paikan osoite: